Home
FAQ

1. Surađuje li Katapult s mladim ljudima koji stvaraju u drugim područjima umjetnosti, npr. strip ili glazba?
Udruga surađuje s mladim ljudima koji stvaraju i u drugim područjima umjetnosti naročito s mladim glazbenicima i dizajnerima koji imaju priliku volontirati pri izradi pratećeg mini-CDa i naslovnice za knjige iz edicije Katapult.


2. Mora li pisac čiji će se rukopis objaviti u ediciji Katapult postati članom udruge?
Pisac čiji će se rukopis objaviti u ediciji Katapult mora postati članom udruge Katapult.


3. Kako postati član udruge Katapult?
Članom se postaje tako da se ispuni pristupnica i na žiro račun udruge uplati godišnja članarina od 100,00 kn. Više pogledajte na izborniku volontiranje i članstvo.


4. Koja je dobna granica za objavljivanje knjige u ediciji Katapult?
Dobna granica je od 18 do 35 godina.


5. Koliko rukopis mora biti velik da bi se objavio u ediciji Katapult?
Zbog načina izrade knjige, rukopisa mora biti velik između 120 kartica do 200 kartica. Jedna kartica ili novinarska kartica teksta sastoji se od 60 znakova u jednom redu pomnoženo s 30 redova što daje ukupno 1800 znakova na jednoj stranici uključujući i praznine.


6. Kome šaljem svoje tekstove i što onda slijedi?
Tekstovi se šalju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript nakon čega se stavljaju na listu čitanja. Kada dođe red, čita ih urednički/čitateljski tim koji zatim zajednički donosi odluku hoće li se rukopis objaviti ili ne.


7. Što ako rukopis nije za objavljivanje?
Rukopisi za koje čitateljski tim odluči da nisu za objavljivanje, urednički se i jezično obrađuje se oglednih 10 kartica rukopisa, nakon čega se šalju autoru s nadom da će povratna informacija pozitivno utjecati na autorov daljnji kreativni rad.


8. Što ako je rukopis za objavljivanje?
Rukopis ulazi u proces izdavanja knjige u ediciji Katapult u kojem autor prolazi edukaciju kroz sve faze ovog procesa.


9. Na koje sve načine mogu pridonijeti svojim volontiranjem?
Volonteri svojim znanjem i vještinama mogu doprinijeti razvoju Udruge u svim njenim dijelovima područja rada. Po dolasku u Udrugu volonteri odabiru onu aktivnost/posao na kojem žele biti angažirani, a prema unaprijed izrađenim opisima poslova. Volonteri mogu biti angažirani na novinarskim poslovima, organizaciji i vođenju književnih večeri, lektorskim i uredničkim poslovima i dr. Svaki volonter doprinosi kvalitetnijem i profesionalnijem djelovanju naše organizacije.


10. Prolaze li volonteri edukaciju iz područja u kojem volontiraju?
Volonteri koji žele usavršavati svoje vještine i znanja iz područja u kojem volontiraju, proći će početnu edukaciju u smislu orijentacije o poslu na kojem će biti angažirani, a u skladu sa svojim interesima. Edukaciju će provesti odgovorna osoba za određeni posao.


11. Ocjenjuje li se rad volontera, na bilo koji način?
Volonterski rad se ne ocjenjuje u klasičnom smislu. Međutim, Udruga ima razvijen sustav nagrađivanja svojih volontera te se najbolji volonteri (koji su u jednoj poslovnoj godini najviše volontirali i/ili svojim radom pridonijeli razvoju udruge) nagrađuju posebnim prigodnim poklonima. Vodi se evidencija njihovog rada te se izdaje potvrda o njihovom angažmanu putem volonterske knjižice koju mogu koristiti kao evidenciju i potvrdu o iskustvu, znanju i vještinama prilikom traženja posla.


12. Vodi li se neka vrsta evidencija o volonterskom radu?
Svaki volonter u udruzi Katapult vodi evidenciju svog volonterskog rada u izrađenoj tablici koju dobije s početkom njegovog/njenog angažmana. U tablicu se upisuje datum kada je volonter bio angažiran, na kojim poslovima/aktivnostima i koliko vremena (računano u satima). Na kraju mjeseca svi su volonteri dužni poslati ispunjenu tablicu odgovornoj osobi.